C.V.

Persoonlijke gegevens

Naam                                       Arjan van der Laan

Adres                                      Leeuwstraat 19

Postcode en woonplaats      6531 RA Nijmegen

Telefoon                                 06-37565912

 

Opleidingen

1995 – 1996          Cursus Stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven

1987 – 1993          Planologie aan de Universiteit van Nijmegen

1980 – 1987          VWO aan het Lambert Franckens College in Elburg

 

Relevante werkervaring

2014 – heden: Buro Dwarsstraat, eigenaar en senior adviseur ruimtelijke ordening, stedenbouw en openbare ruimte.

2005 – 2014: Adviesbureau SAB Arnhem, senior adviseur stedenbouw en ruimtelijke ordening, relatiebeheerder, projectleider en acquisiteur (2005 – heden), leidinggevende en lid MT (2007 – 2013), management vestiging Arnhem (interim met twee collega’s, 2009 – 2010), deelnemer werkveld demografische ontwikkeling, redacteur XTD, projectleider EO Wijersprijsvraag, deelnemer werkgroep communicatie en acquisitie.

Relatiebeheerder voor onder andere de gemeenten Montferland, Twenterand, Lochem, Brunssum, Zevenaar, Tubbergen en Dinkelland en voor verschillende corporaties en projectontwikkelaars.

2002 – 2005: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Bos en Lommer. Stedenbouwkundige.

1996 – 2002: Gemeente Sliedrecht. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

1994 – 1996: Gemeente Wageningen. Administratief en juridisch medewerker bouwen en wonen bij de sector VROM.

1994: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences in Enschede.

1992 – 1993: International Cultural Centre in Krakau, Polen. Stage van vier maanden.

 

Werkzaamheden

projectleiding

 • leidinggevende
 • opstellen stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen, structuurvisies, welstandsnota’s, bestemmingsplannen
 • verrichten studies e.d. (analyses, ontwerpend onderzoek, visies)
 • advisering (o.a. stedenbouwkundig spreekuur)

 

Projecten

 • stedenbouwkundig supervisor woonwijk Doornsteeg in Nijkerk (1200 woningen)
 • lid kwaliteitsteam Park Hoevelaken
 • stedenbouwkundig plan en kavelpaspoort voor hergebruik oude industriële panden in Deventer
 • stedenbouwkundig plan en kavelpaspoort voor herontwikkeling leegstaande school in Westervoort
 • beeldkwaliteitsplan woonbuurt Laren bij Lochem
 • ruimtelijke onderbouwing, onder andere voor een woonboot in Amsterdam
 • bestemmingsplannen voor woningbouwlocaties in Gennep, Didam, Locherm en Deventer
 • beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerreinen in Renkum en Doorwerth
 • stedenbouwkundige plannen voor diverse herontwikkellocaties in Gemert en Bakel
 • beeldkwaliteitsplan nieuwe woonwijk Maarssenbroek
 • welstandsnota Brunssum, gemaakt in samenwerking met gemeente en inwoners
 • stedenbouwkundig plan Laan van Spartaan, met daarin onder andere een clustering van scholen, zorg en sportvoorzieningen (Amsterdam)
 • beeldkwaliteitsplan Laan van Spartaan (Amsterdam)
 • welstandsnota’s in Amsterdam en Lochem
 • stedenbouwkundige randvoorwaarden bedrijventerrein Kanaalzone Tilburg
 • stedenbouwkundig plan een beeldkwaliteitplan voor het Landgoed Larenstein in opdracht van de Hogeschool Larenstein
 • stedenbouwkundige visie De Doorbraak in Beneden Leeuwen
 • stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de Brede School Noord en woningen in Didam
 • stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan bedrijfsverplaatsing Den Ham
 • advisering Woningstichting Barneveld over de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk
 • stedenbouwkundig plan Zuidmaten Oost in Den Ham
 • stedenbouwkundig adviseur voor plannen van de gemeente West Maas en Waal (stedenbouwkundig spreekuur)

 

Overige activiteiten en publicaties

2017: “Over 800 jaar komt het toch nog goed” op www.gsro.nl

2016: “Onze natuur, net zo natuurlijk als een Vinexwijk” op www.gsro.nl

2016: “Experimenteren in de het landelijk gebied: vrijstaat zonder bestemmingsplan?” op www.gsro.nl

2015: “Burgerparticipatie, hebben we de overheid nog nodig?” op www.gsro.nl

2015: “Gebruik van Big Data in de ruimtelijke ordening, zonvol of onzin?” op www.gsro.nl

2014: “Tijdelijke natuur als oplossing voor braakliggende kavels” op www.gsro.nl

2014: “Is er toekomst voor eigenwijs en eigentijds bouwen?” op www.gsro.nl

2013: Projectleider prijsvraag “Wachtend Land”, tijdelijke invulling van een braakliggende locatie in Blaricum

2013: Artikel op Linkedin (groep Ruimtelijke Ontwikkeling) over de verleidelijke welstandsnota. Het draagvlak voor welstandsbeleid neemt af. Is dat erg? En zo ja, wat kunnen we daar aan doen?

2013: Lezing “De regionale betekenis van stedenbouw en architectuur”, Open Monumentendag, gemeente Twenterand

2012: Projectleider prijsvraag Stadseiland Nijmegen

2012: Organisatie kennismiddag Ruimtelijke Kwaliteit voor klanten van SAB

2012: Organisatie excursie naar Maastricht en Luik

2012: Artikel in de XTD over gebiedsontwikkeling in crisistijd. Zijn er flexibele oplossingen voor een vastzittende markt?

2011: Projectleider EO Wijers prijsvraag

2009: Projectleider prijsvraag “Goudse Poort” met een plan voor de herstructurering van het verouderde bedrijventerrein. Tweede Prijs

2008: Organisatie excursie naar het Ruhrgebied

2008: Artikel in dagblad Trouw, als reactie op de visie van de ANWB om te bouwen in het buitengebied

 

Reacties zijn gesloten.