"New ideas can use old buildings" (Jane Jacobs)

Voetbalvelden Lengel

Buro Dwarsstraat heeft meegewerkt aan de visie voor 's-Heerenberg Oost, en vervolgens ook aan de steden- bouwkundige uitwerking van de deelgebieden. Eén van die deelgebieden is het “VVL terrein”, de voormalige voetbalvelden van Lengel.

Nieuwe woonwijk

In opdracht van BPD en KlaassenBouw maakt Buro Dwarsstraat een stedenbouw- kundig plan voor een nieuwe woonwijk in Duiven. De locatie de "Plakse Weide" zal plaats bieden aan 250 tot 300 woningen.

Tiny houses

Een deels braakliggende kantoorlocatie en een groeiende vraag naar kleine, tijdelijke woningen: de aanleiding voor het project “Tiny Houses” in Nijkerk. Samen met de gemeente Nijkerk heeft Woningstichting Nijkerk een plan ontwikkeld voor tijdelijke woningen op Spoorkamp, een hoogwaardige bedrijfslocatie waar nog veel kavels vrij zijn.

Opstellen visie

Nieuwe opdracht voor Buro Dwarsstraat: opstellen van een visie voor 's-Heerenberg-Oost, samen met de gemeente Montferland, Plavei en uiteraard de bewoners zelf!