"New ideas can use old buildings" (Jane Jacobs)

Tiny houses

Een deels braakliggende kantoorlocatie en een groeiende vraag naar kleine, tijdelijke woningen: de aanleiding voor het project “Tiny Houses” in Nijkerk. Samen met de gemeente Nijkerk heeft Woningstichting Nijkerk een plan ontwikkeld voor tijdelijke woningen op Spoorkamp, een hoogwaardige bedrijfslocatie waar nog veel kavels vrij zijn.

Centrumvisie

Samen met de gemeente, bewoners en ondernemers maakt Buro Dwarsstraat een nieuwe centrumvisie voor Oosterbeek. Moet het centrum compacter, moet er meer beleving komen en hoe moet het parkeren worden opgelost? Allemaal vragen die op verschillende avonden zijn gesteld, waar oplossingen voor zijn aangegeven.

Woonbuurt

De gemeente Twenterand onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de locatie “Mozaïek”, in het centrum van Vriezenveen. Buro Dwarsstraat maakt hiervoor het stedenbouwkundige plan, het beeldkwaliteitsplan en in samenwerking met Zambeli Landschaps- architectuur het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Locatieonderzoek

Nieuwe opdracht voor Buro Dwarsstraat: locatieonderzoek voor de vestiging van een brede school in ‘s-Heerenberg. Op basis van een globaal programma van eisen wordt onderzocht of en op welke manier een brede school mogelijk is op de Forest locatie in ‘s-Heerenberg.