"New ideas can use old buildings" (Jane Jacobs)

Tiny houses

Een deels braakliggende kantoorlocatie en een groeiende vraag naar kleine, tijdelijke woningen: de aanleiding voor het project “Tiny Houses” in Nijkerk. Samen met de gemeente Nijkerk heeft Woningstichting Nijkerk een plan ontwikkeld voor tijdelijke woningen op Spoorkamp, een hoogwaardige bedrijfslocatie waar nog veel kavels vrij zijn.

Nieuwe woonwijk

In opdracht van BPD en KlaassenBouw maakt Buro Dwarsstraat een stedenbouw- kundig plan voor een nieuwe woonwijk in Duiven. De locatie de "Plakse Weide" zal plaats bieden aan 250 tot 300 woningen.

Woonbuurt

De gemeente Twenterand onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de locatie “Mozaïek”, in het centrum van Vriezenveen. Buro Dwarsstraat maakt hiervoor het stedenbouwkundige plan, het beeldkwaliteitsplan en in samenwerking met Zambeli Landschaps- architectuur het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Opstellen visie

Nieuwe opdracht voor Buro Dwarsstraat: opstellen van een visie voor 's-Heerenberg-Oost, samen met de gemeente Montferland, Plavei en uiteraard de bewoners zelf!