"New ideas can use old buildings" (Jane Jacobs)

Tiny houses

Een deels braakliggende kantoorlocatie en een groeiende vraag naar kleine, tijdelijke woningen: de aanleiding voor het project “Tiny Houses” in Nijkerk. Samen met de gemeente Nijkerk heeft Woningstichting Nijkerk een plan ontwikkeld voor tijdelijke woningen op Spoorkamp, een hoogwaardige bedrijfslocatie waar nog veel kavels vrij zijn.

Centrumvisie

Samen met de gemeente, bewoners en ondernemers maakt Buro Dwarsstraat een nieuwe centrumvisie voor Oosterbeek. Moet het centrum compacter, moet er meer beleving komen en hoe moet het parkeren worden opgelost? Allemaal vragen die op verschillende avonden zijn gesteld, waar oplossingen voor zijn aangegeven.

Beeldkwaliteitsplan

Voor de gemeente Nijkerk is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor Doornsteeg, een nieuwe woonwijk waar 1200 woningen worden gebouwd. Arjan van der Laan is door de gemeente ingehuurd als stedenbouw- kundig supervisor voor deze wijk.

Locatieonderzoek

Nieuwe opdracht voor Buro Dwarsstraat: locatieonderzoek voor de vestiging van een brede school in ‘s-Heerenberg. Op basis van een globaal programma van eisen wordt onderzocht of en op welke manier een brede school mogelijk is op de Forest locatie in ‘s-Heerenberg.