"New ideas can use old buildings" (Jane Jacobs)

Dorpsuitbreiding

Tijdelijke en permanente woningen in een natuurlijke, groene en landschappelijke omgeving, dat maken we in Haalderen mogelijk. En daarbij ook nog eens ruimte voor een dorps ommetje, speelplekken en een bosje, waardoor de nieuwe woonbuurt ook meerwaarde krijgt voor de huidige inwoners van het dorp.

Nieuwe woonwijk

In opdracht van BPD en KlaassenBouw maakt Buro Dwarsstraat een stedenbouw- kundig plan voor een nieuwe woonwijk in Duiven. De locatie de "Plakse Weide" zal plaats bieden aan 250 tot 300 woningen.

Tiny houses

Een deels braakliggende kantoorlocatie en een groeiende vraag naar kleine, tijdelijke woningen: de aanleiding voor het project “Tiny Houses” in Nijkerk. Samen met de gemeente Nijkerk heeft Woningstichting Nijkerk een plan ontwikkeld voor tijdelijke woningen op Spoorkamp, een hoogwaardige bedrijfslocatie waar nog veel kavels vrij zijn.

Invulling voetbalvelden

Buro Dwarsstraat heeft meegewerkt aan de visie voor 's-Heerenberg Oost, en vervolgens ook aan de stedenbouwkundige uitwerking van de deelgebieden. Eén van die deelgebieden is het “VVL terrein”, waar woningbouw gaat komen op de voormalige voetbalvelden van Lengel.