Buro

Buro Dwarsstraat is een jong maar ook ervaren stedenbouwkundig adviesbureau. We zijn nuchter en realistisch maar tegelijk ook creatief en enthousiasmerend, altijd gericht op samenwerking en met passie voor het vak. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, ontwikkelaars, woningcorporaties en particuliere initiatiefnemers.

Eigenaar van Buro Dwarsstraat is Arjan van der Laan. Van jongs af aan houdt hij zich bezig met ruimtelijke ordening. Dat begon met het bouwen van LEGO dorpjes, maar ook de zandbak in de tuin bleek een bron van inspiratie. Het enthousiasme voor alles wat met dit vakgebied te maken heeft, is gebleven. Inmiddels heeft hij ruim 20 jaar werkervaring, opgedaan bij gemeenten en adviesbureaus. Toen hij het tijd vond om op eigen benen te gaan staan heeft hij Buro Dwarsstraat opgericht.

Adviezen en plannen van Buro Dwarsstraat zijn nooit hetzelfde, want iedere locatie is uniek. Daarom wordt bij ieder plan gezocht naar de “geest van de plek”. Dat doen we onder andere door bewoners, ondernemers en bestuurders te betrekken bij de planvorming. Zij kennen de plek het best, weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en komen vaak met goede ideeën. Ons doel is om projecten te realiseren waar de gebruikers en opdrachtgevers hun inbreng in herkennen en waar ze enthousiast over zijn.

Buro Dwarsstraat wordt ondersteund door een goed georganiseerd netwerk van specialisten, op wie een beroep kan worden gedaan als een opdracht daar om vraagt. Deze werkwijze is al sinds de oprichting van het bureau  succesvol gebleken en een goede manier om opdrachtgevers optimaal te bedienen.

Plannen waar Buro Dwarsstraat aan werkt zijn onder andere omgevingsvisies, stedenbouwkundige schetsen, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast is Arjan van der Laan supervisor van woonwijk Doornsteeg in Nijkerk (1200 woningen) en het Woonpark in Hoevelaken (180 woningen). Klik hier voor zijn c.v.

Reacties zijn gesloten.