Nieuwe opdracht

Nieuwlogoe opdracht voor Buro Dwarsstraat : een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan voor een woon-werklandschap.

Uitgangspunt is de relatie tussen de nieuwe functies en de directe omgeving en landschap, een goede landschappelijke inpassing en aandacht voor de architectuur van de nieuwe panden.

De stedenbouwkundige visie zal dan ook mede gebaseerd zijn op de bestaande kwaliteiten van het gebied, zoals de aanwezige landschappelijke structuur en een historisch bebouwingslint.

 

Reacties zijn gesloten.